GODZINY PRACY

GODZINY PRACY ZAKŁADU:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
700 - 1500

 

GODZINY PRZYJĘĆ
INTERESANTÓW W DZIALE
FINANSOWO-KSIĘGOWYM:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
800 - 1200

 

GODZINY PRZYJĘĆ
DYREKTORA ZAKŁADU:
PONIEDZIAŁEK
1500 - 1700
PO WCZEŚNIEJSZYM
ZAPISANIU SIĘ W
KANCELARII
TEL. 22-863-55-24