Aktualności

 

NOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU m.st. WARSZAWY

 1. Informacja o restrukturyzacji
 2. Uchwała ws restrukturyzacji
 3. Wniosek

 

MOŻESZ ODPRACOWAĆ NIEZAPŁACONY CZYNSZ

JEŚLI MIESZKASZ W LOKALU KOMUNALNYM, MASZ TRUDNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ I ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA CZYNSZ, MOŻESZ ODPRACOWAĆ SWOJE DŁUGI.

JAK SKORZYSTAĆ?

 • NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAMIANĘ DŁUGU NA ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE DO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI LUB BURMISTRZA DZIELNICY, W KTÓREJ SIĘ MIESZKA
 • UZGODNIĆ PRACE I PODPISAĆ POROZUMIENIE
 • PO WYKONANIU PRAC NASTĘPUJE ZMNIEJSZENIE DŁUGU

JAKIE PRACE MOŻNA WYKONYWAĆ?
DOSTĘPNY JEST SZEROKI KATALOG PRAC. NAJCZĘŚCIEJ JEST TO:

 • SPRZĄTANIE ULIC, PODWÓREK,
 • UTRZYMANIE ZIELENI,
 • PRACE OGRODNICZE, GRABIENIE LIŚCI,
 • MALOWANIE, DROBNE PRACE REMONTOWE,
 • PORZĄDKOWANIE ARCHIWUM.

JEŻELI OSOBIŚCIE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE MOŻESZ ŚWIADCZYĆ PRACY, DŁUG MOŻE "ODPRACOWAĆ" INNA OSOBA, KTÓRA WYRAZI NA TO ZGODĘ, NP. KTOŚ Z RODZINY CZY PRZYJACIÓŁ.
OD 2014 R. ZAWARTO 438 POROZUMIEŃ Z OSOBAMI, KTÓRE ZMNIEJSZYŁY SWOJE ZADŁUŻENIE O 542 TYS. ZŁ.

PAMIĘTAJ!
JEŻELI MASZ DŁUGI W OPŁATACH ZA CZYNSZ I NIE RADZISZ SOBIE Z ICH SPŁATĄ, ZGŁOŚ SIĘ DO ADMINISTRACJI W SWOJEJ DZIELNICY I SKORZYSTAJ Z OFEROWANEJ POMOCY.

WIĘCEJ INFORMACJI W DZIELNICY, W KTÓREJ MIESZKASZ I NA STRONIE: www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl

 

{ filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray; /* IE6-9 */ }