Stosownie do przepisów §2 Uchwały nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r.  w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą - zawarcie umowy przez m.st. Warszawę, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy najemca wywiązuje się ze zobowiązań finansowych w stosunku do m.st. Warszawy. Warunek ten obowiązuje również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas nieoznaczony zawiera się z tym samym najemcą na ten sam lokal umowę najmu na okres do 3 lat.

Przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta Najemca może złożyć wniosek o zawarcie kolejnej umowy na czas oznaczony. Inspektor odpowiedzialny za teren, na którym jest usytuowany lokal sprawdza, czy nie istnieją przesłanki uzasadniające podjęcie odmownej decyzji o przedłużeniu stosunku najmu. W przypadku ich braku zawiadamia najemcę o terminie przeprowadzenia negocjacji i przypomina o obowiązku uregulowania zobowiązań finansowych wobec m.st.

 

 

 

NUMER WYKAZU ADRES PRZEZNACZENIE GARAŻ/MIEJSCE POSTOJOWE DATA OGŁOSZENIA WYKAZU
18/2019 Sabały 23 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 21-08-2019
17/2019 Analityczna 11 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 21-08-2019
16/2019 Krańcowa 53 miejsce postojowe 36 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 21-08-2019
15/2019 Naukowa 6 miejsce postojowe 53 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 30-07-2019
14/2019 Szybowcowa 5 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 30-07-2019
13/2019 Naukowa 4 miejsce postojowe 19 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-07-2019
12/2019 Naukowa 34 miejsce postojowe 22 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-07-2019
11/2019 Nastrojowa 29- garaż Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 18-06-2019
10/2019 Naukowa 6 miejsce postojowe 56 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 18-06-2019
9/2019 Krańcowa 53 miejsce postojowe 26 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 18-06-2019
8/2019 Krańcowa 53 miejsce postojowe 12 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 18-06-2019
7/2019 Krańcowa 53 miejsce postojowe 11 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 18-06-2019
6/2019 Rybnicka 28 miejsce postojowe 15 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy  25-02-2019
5/2019 Rybnicka 28 miejsce postojowe 2 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 25-02-2019
 4/2019  Rybnicka 28 miejsce postojowe 12 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy   09-01-2019 
 3/2019 Rybnicka 28 miejsce postojowe 8  Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy  09-01-2019
 2/2019 Naukowa 34 miejsce postojowe 2  Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy   09-01-2019 
1/2019 Naukowa 4 miejsce postojowe 25 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 09-01-2019
6/2018 Krańcowa 53 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 19-12-2018
5/2018 Naukowa 6 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 19-12-2018
4/2018 Rybnicka 28 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 19-12-2018
3/2018 Naukowa 4 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 18-10-2018
2/2018 Krańcowa 53 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 18-10-2018
1/2018 Rybnicka 28  Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy  18-10-2018
{ filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray; /* IE6-9 */ }