Stosownie do przepisów § 2 Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, wyraża się zgodę przez m.st. Warszawę, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem na czas oznaczony, której przedmiotem jest ten sam lokal, o ile podmiot ten wywiązuje się z postanowień dotychczasowej umowy, w tym zobowiązań finansowych wobec m.st. Warszawy, a lokal zostanie przeznaczony do wynajęcia na dalszy okres.

 

 

NUMER WYKAZU ADRES PRZEZNACZENIE GARAŻ/MIEJSCE POSTOJOWE DATA OGŁOSZENIA WYKAZU
18/2020 Naukowa 6 miejsce postojowe 4 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 28-09-2020
17/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 11 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 28-09-2020
16/2020 Naukowa 34 miejsce postojowe 23 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 24-08-2020
15/2020 Flagowa 14 miejsce postojowe 9 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 22-07-2020
14/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 42 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 15-07-2020
13/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 27 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 15-07-2020
11/2020 Naukowa 4  miejsce postojowe 49 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 14-05-2020
10/2020 Naukowa 6 miejsce postojowe 54 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 14-05-2020
8/2020 Krańcowa 53 miejsce postojowe 40 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
9/2020 Krańcowa 53 miejsce postojowe 41 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
10/2020 Krańcowa 53 miejsce postojowe 42 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
11/2020 Krańcowa 53 miejsce postojowe 4 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
12/2020 Naukowa 6 miejsce postojowe 18 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
7/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 43 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 22-01-2020
6/2020 Szybowcowa 5 - garaż Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
5/2020 Naukowa 34 miejsce postojowe 20 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
4/2020 Naukowa 6 miejsce postojowe 45 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
3/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 35 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
2/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 45 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
1/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 52 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020


ARCHIWUM GARAZE/MIEJSCA POSTOJOWE DO NAJMU NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW 2019/2018.