NUMER WYKAZU ADRES PRZEZNACZENIE     DATA OGŁOSZENIA   TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
EO/22/DZ/2020 Żwirki i Wigury 19 altana śmietnikowa 30-07-2020 20-08-2020
EO/21/DZ/2020 Żwirki i Wigury 17 altana śmietnikowa 30-07-2020 20-08-2020
EO/24/DZ/2020 Rybnicka 28 ogródek przydomowy 30-07-2020 20-08-2020
EO/20/2020 1 Sierpnia 40B Na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 30-06-2020 21-07-2020
EO/19/2020 1 Sierpnia 38 Na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 30-06-2020 21-07-2020
EO/18/2020 1 Sierpnia 34A Na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 30-06-2020 21-07-2020
EO/17/2020 1 Sierpnia 42 Altana śmietnikowa 30-06-2020 21-07-2020
EO/16/2020 Techników 4 Pomieszczenie gospodarcze 30-06-2020 21-07-2020
EO/15/2020 Techników 4 Garaż 30-06-2020 21-07-2020
EO/14/2020 Przyłęcka 8 Ogródek przydomowy 30-06-2020 21-07-2020
EO/13/2020 Przyłęcka 8 Ogródek przydomowy z altanką 30-06-2020 21-07-2020
EO/12/2020 Przyłęcka 12 Ogródek przydomowy 29-05-2020 19-06-2020
EO/7/2020 ul. Naukowa 39A Ogródek przydomowy 30-04-2020 21-05-2020
EO/8/2020 ul. Tumska 29 Pomieszczenie gospodarcze 30-04-2020 21-05-2020
EO/9/2020 ul. Tumska 29 Pomieszczenia gospodarcze 30-04-2020 21-05-2020
EO/10/2020 ul. Tumska 29
Pomieszczenia gospodarcze 30-04-2020 21-05-2020
EO/11/2020 ul. Łopuszańska 5/7 Parking 30-04-2020 21-05-2020

ARCHIWUM 2017/2018/2019/2020 DZIERŻAWA NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW.

. EO/4/2019