• Klauzula informacyjna - Rodo
  • Uwaga: Odbitkę z zasadniczej mapy m.st. Warszawy można zakupić w Biurze Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa,
    nr tel.: 22 44 31 660. Koszt zakupu mapy ponosi wnioskodawca.